Bokslut och årsredovisning

Effektiv bokslutshantering för alla företagsformer

Oavsett din företagsform, vare sig det är ett aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, är det viktigt att avsluta räkenskapsåret med en korrekt skatteberäkning, bokslut och årsredovisning. Dessa processer är komplexa och kräver både expertkunskap och användbar mjukvara.

Expertstöd i ekonomi för företagare

För företagare kan det vara en utmaning att hålla sig uppdaterad om dessa områden, och därför kan du enkelt överlåta detta arbete till oss. På RevisionsDuon erbjuder vi stöd som sträcker sig från bokföring till skatteplanering, årsbokslut och årsredovisning, vilket gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Våra tjänster inkluderar:

Upprättande av bokslut med bokslutsbilagor

Upprättande av årsredovisning (K2/K3)

Rulla till toppen