Rådgivning

Vi täcker ett brett spektrum av ämnen inom företagande och ekonomi

Oavsett om du driver ett enmansbolag eller ansvarar för ett större företag kan rätt rådgivning vid rätt tidpunkt göra en betydande skillnad när det gäller lönsamhet, trygghet och effektivitet. Våra erfarna rådgivare täcker ett brett spektrum av ämnen inom företagande och ekonomi.  Vi är redo att ta hand om dina frågor och behov ett professionellt sätt för att hjälpa dig och ditt företag att framgång.

Få expertrådgivning för dina ekonomiska och företagsmässiga behov

Vi RevisionsDuon är engagerade i att erbjuda omfattande rådgivning för alla dina ekonomiska och företagsrelaterade frågor. Vår målsättning är att vara din pålitliga partner oavsett om du står inför stora engångsbeslut, som att avyttra ditt företag, eller behöver kontinuerlig hjälp med månatlig lönsamhetsuppföljning. Vi finns här för att ge dig stöd, både i med- och motgång.

Rådgivnings områden

Fusioner

Bolagsbildning

Omstruktureringar

Företagsköp/försäljning

Due Diligence

Incitamentsprogram

Delägarskap

Generationsskiften

Koncernredovisning

Rulla till toppen