Välkommen till RevisionsDuon - Din partner för revision och rådgivning

Vår process

Hur vi jobbar med Våra processer.

RevisionsDuon är din pålitliga partner inom revision och rådgivning. Vi är dedikerade till att stödja ägarledda bolag genom hela deras verksamhetscykel, från start till avslut. Vårt främsta mål är att skapa trygghet för ägarna genom att säkerställa att deras bolag och föreningar följer alla lagar och regler samt att siffrorna som presenteras i de finansiella rapporterna går att lita på.

 • Revision

  Vi granskar dina finansiella rapporter noggrant för att säkerställa att de i alla väsentliga avseenden är korrekta och upprättade i enlighet med de lagar och regler som gäller.

 • Rådgivning

  Vi är ditt bollplank när du behöver råd och stöd i ditt företagande. Inga frågor är för små eller för komplexa för oss att hantera.

 • Skatt

  Vi arbetar med enkla och komplexa frågor för företag och samarbetar med skattejurister för att säkerställa att du följer alla skatteregler.

 • Bokslut och årsredovisning

  Vi kan hjälpa dig med att göra årsbokslut och årsredovisning vi årets slut. Vi hjälper även med andra svåra bokslutsfrågor som kassaflödesanalys och koncernredovisning.

Mål och ambitioner

Vårt mål är att skapa en känsla av trygghet för våra kunder, där de kan lita på att deras bolag är i goda händer och att de finansiella rapporterna är pålitliga. Om du har några frågor eller behöver råd, är vi här för att stötta dig som ditt pålitliga bollplank. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig!

Rulla till toppen